Missa na Igreja Pérpetuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha.

;

 

Tags: eleicoes2018